FN dag på Berger skole

Vilearervimestrervitarvareophverandre

Torsdag klokka ni var gymsalen på Berger barneskole på Nesodden stappfull av elever, lærere og foreldre. Elevene i tredje klasse på Berger barneskole hadde satt sammen en flott forestilling i anledning FN-dagen.

Av Hedda Eline Rand

allebarna Barna åpnet det hele med skolesangen, etterfulgt av at hvert barn fortalte litt om FN. Det meste av forestillingen dreide seg om sang og musikk. Blant annet fremførte de sangen «barn av regnbuen» av Lillebjørn Nilsen.

«Man skal ikke tåle så idelig vel, den urett som ikke rammer en selv,» fortalte Ole Bent Myrvold, rektor på Berger skole. Videre snakket han om elevenes arbeid rundt FN.

Hvert eneste år den 24. oktober arrangerer skoler over hele landet utstillinger, forstillinger eller andre kulturarrangementer i forbindelse med FN-dagen.  I Norge er FN-dagen ingen fridag, men det er fortsatt mange mennesker som engasjerer seg.  Dagen markeres landet over, spesielt på skoler. 

Fokus på barna

vilearervimestrervitarvareophverandre

Elevene har satt hovedfokuset på barn rundt om i verden. Rektor Myrvold gjør elevene

oppmerksomme på at alle ikke har det like bra som det vi har det i Norge.

«Det er derfor veldig viktig å ha empati for hverandre», sier han.