For høye forventninger hos ungdommer fører til stress

IMG 8279 Nett

Ifølge en ny kartlegging er en tredjedel av svenske 16-åringer alvorlig stressa. Cirka èn av ti hadde så alvorlige symptomer at de kan kalles utbrente.

Disse tallene kom frem i en undersøkelse ved universitetet i Stockholm. 30 prosent av elevene svarte at de slet med stress og at det et kan klassifiseres som alvorlig. Åtte prosent svarte også at de hadde så store problemer at det i en klinisk situasjon med voksne ville fått diagnosen utbrent.

Jentene var de som sliter mest med dette og forsker Karin Schraml mener at det haster å skaffe programmer som kan hjelpe ungdommene med å takle stress i hverdagen.

–Jeg synes det er påfallende at så mange av de såkalt ressurssterke barna er utrolig stressa. De opplever en voldsom konkurranse for å få gode nok karakterer, om å få de beste studieplassene og om å lykke generelt, sier Catharina Elisabeth Arfwedson Wang ved universitetet i Tromsø(UiT) til forsking.no.

Schraml har i tre forskjellige studier kartlagt den psykiske tilstanden til 16-åringer på videregående skoler i Stockholm.  Her ble elevene bedt om å rapportere hvordan de hadde det og Schraml fikk også hentet ut karakterene deres på slutten av året for å se om de ble påvirket.

30 prosent rapporterte om alvorlige stressymptomer som for eksempel utmattelse og vanskeligheter med å konsentrere seg.  15 prosent sa at dette hadde pågått over lengre tid og åtte prosent hadde svært alvorlige plager. Mens èn av fem gutter slet med stress i denne undersøkelsen, fortalte nesten halvparten av jentene det samme.

–Man lurer på om hva det er som gjør at jenter har mye mer av disse lidelsene, sier Ingunn Skre, som også er førsteamanuensis i psykologi ved UiT.

–Vi vet at noen biologisk sett er mer sårbare for angst og depresjoner, men at det ofte utløses av en eller annen påkjenning. Vi jenter har nok noe i oss, i urmennesket, som gjør at vi er mer påpasselige, engstelige og lettskremte, og dermed får vi mer av disse problemene enn gutter. 

Stress kan føre til fysiske reaksjoner

Stress er ikke det samme som depresjon eler angst, men det kan være en forløper til mer alvorlige psykiske plager. I tillegg kan stress gi fysiske reaksjoner, som for eksempel at man blir lettere syk, utbrent eller at man får søvnproblemer.

Lav selvtillit, dårlig søvn opplevelse av det stilles høye krav og lite støtte fra omverdenen var årsaker som kan forklare hvorfor ungdom ble stressa, viser Schram

–Vi ser jo alle er mer stressa for tiden. Det er et veldig høyt tempo, store forventninger om å prestere og ikke minst mye informasjonsflyt. Sosiale medier gjør at man aldri får fred, man skal alltid være tilgjengelig, sier Catharina Wang.