Redaksjonen i avisa Ungdomsnytt er en herlig gjeng med ungdommer fra Nesodden Videregående skole. Vi går 2.klasse medier og Kommunikasjon, og er rundt 40 elever fordelt på 3 klasser.  Avisa startet opp i midten av oktober og skal holde på i 3 uker.  Redaksjonen består av en sportsavdeling, nyhetsavdeling, kulturavdeling og deskavdeling. Til nå har alt godt som det skal, og vi håper det fortsetter sånn!

Av Julie Ringstad

Nyhetsavdeling

Ronja Guldbrandsen er leder for nyhetsavdelingen og har ansvar for 10 journalister. Nyhetene skal dekke saker på Nesodden og Drøbak. Ronja er flink til å ta ansvar og i tillegg nestleder i elevrådet som kommer godt med i denne oppgaven. Ronja valgte Medier og kommunikasjon fordi hun alltid har interessent seg for design og journalistikk og vil utdanne seg for dette senere.

Luna og Emilie jobber med sakene sine!
Luna og Emilie jobber med sakene sine!

Kulturavdelingen

Sunniva Olsen Breines er leder for kulturavdelingen og har ansvar for 10 journalister. Kultursaker skal dekke alt innenfor konserter, foredrag, utstillinger og mer på Nesodden og Drøbak. Jobben Sunniva gjør er kjempebra og hun er flink til å følge opp journalistene. Hun valgte Medier og kommunikasjon fordi det virket som en linje som hun kunne utfolde seg selv kreativt og hun sier at hun ikke hadde takla å gå studiespesialiserende, fordi det blir for mye teori og Sunniva liker å ha litt kreativt innimellom fagene.

Sportsavdelingen

Robin Johansen er leder for sportsavdelingen og har ansvar for 8 journalister. Sport skal dekke saker innenfor alle idrettsgrener på Nesodden og Drøbak. Robin er selv sportsinteressert og driver med friidrett på fritiden. Robin valgte medier og kommunikasjon fordi han liker å jobbe med film og hadde lyst til å prøve noe annet enn studiespesialiserende.

Nett og papir utgave

Karoline tutturen har ansvar for papir utgaven. Alle saker skal være gjennomlest og bli satt opp riktig, noe som er veldig mye jobb. Karoline er veldig engasjert og gjør en god jobb. Til sammen håper vi å få 16 sider print, men dette tar lang tid og sette opp. Jeg, Julie Ringstad har ansvar for nettutgaven, noe jeg synes er morsomt og utfordrende. Det er veldig viktig med orden i hvilke saker som er lest og hvilke som er lagt ut.  Saker kommer forløpende inn, også legger jeg de ut så fort de er korrekturlest.

Desken

Anette planlegger hvordan vi skal gjøre ting og hvordan det ikke skal gjøres.
Anette planlegger hvordan vi skal gjøre ting og hvordan det ikke skal gjøres.

Desken har ansvar for layout på både nett- og papirutgaven, i tillegg skal vi lage annonser og 1 artikkel hver. Vi har også ansvar for at saker kommer inn og at de blir korrekturlest, for å så settes inn i papir og nettutgaven i avisa UngdomsNytt. Selve designet på nettsiden er laget av Henrik Kronborg, noe han er ekstremt flinkt til!  Tålmodigheten hans blir satt på prøve til tider, men han mestrer dette veldig godt!